Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu İnsan Hakları Programı, insanların hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye dayalı adil bir dünyada yaşamasını hedefler.

Projenin ana hedefi, Hukukun üstünlüğüne ve hükümet (güçlü kamu kurumları) ile vatandaşları (sivil toplum) arasında dengeli bir ilişkiye dayalı olarak devam eden bir sosyal dönüşüm ve demokratikleşme sürecini desteklemektir. İyi komşuluk ilişkileri yararına bölgesel olan projeleri de destekleyerek, demokratik bir değişimi hedefler.

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında her yıl  proje başvuruları düzenlemektedir. Sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen eğitim kurumları, yarı-devlet kurumları ve belediyeler başvuruda bulanabilir. İnsan Hakları Programı, özellikle insan haklarına saygılı bir yaşam biçimini vurgulayarak, adaletsizlik yaşayan bireylerin otoriteye ve baskıya karşı güçlü durması için planlanmıştır.  İnsan hakları konusunda çalışan sivil toplum kurumlarını ve yerel girişimleri destekler.

Projenin Ana Konuları

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Kadın hakları ve cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili hususlar,

LGBTİ+ hakları,

İnsan hakları aktivistlerine destek,

Kurumsal sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi,

İnanç özgürlüğü,

İfade özgürlüğü

Kimler başvurabilir?

Sivil Toplum Örgütleri merkezi, bölgesel ve yerel otoriteler ve kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları hibe başvurusunda bulunabilirler. Kurumlar başvurularını büyükelçiliğe, internet sitesinde yer alan ve başvuran kuruluş ve başarılarına ilişkin detaylı bilgiyi, detaylı ve şeffaf bütçe bilgisini ve ilgili destekleyici belgeleri içeren başvuru ve bütçe formunu doldurarak ANK-MATRAHR.minbuza.nl e-posta adresine elektronik olarak gönderirler.

Proje başvuruları yılda birkaç kez değerlendirmeye alınmaktadır. İnsan Hakları Programı kapsamında fon sağlanmayan durumlar hakkında internet sayfalarında detaylı bilgi verilmiştir.

Ayrıntılı Bilgi: https://www.netherlandsandyou.nl/