Nar- Şiddete Karşı İletişim projesinin 2 önemli amacı bulunmaktadır.

Birincisi medyada şiddet dilinin değişmesi, cinsiyet ayrımcılığının önlenerek, LGBTİ+ bireylere yönelik nefret söylemi içeren haberlerin değişmesi ve çocuk istismarı haberlerinin çocuğun menfaatleri göz önünde tutularak, toplumun konuyla ilgili bilinçlenmesi odaklı yapılmasıdır.

İzmir, Manisa ve Muğla’da şiddetin yoğun yaşandığı mahallerde başlatılan farkındalık çalışmalarını genişleterek sürdürmek ikinci önceliğimizdir.

100 Kadın Muhtar eğitilecek

Saha gözlemlerimiz ışığında mahallede yaşanan şiddet olaylarında, muhtarların etkin bir rol oynadığını gözlemledik.  Muhtarların liderlik vasıflarını geliştirerek,  İzmir, Manisa ve Muğla’da gidemediğimiz mahallelerde bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Denizli ve Aydın illerinde de yerel belediyeler ve kadın örgütleri ile yöneticilerle iş birliği yaparak, psikolog ve avukat eşliğinde 5 ilde toplam 100 muhtara eğitimler vereceğiz.

10 Mahalle Buluşması

5 İlde yapılacak muhtar eğitimleri sırasında mahalle esnafını dolaşarak bilgilendirme çalışmaları yapacağız ve “Mahallemize şiddet giremez” stickerlarını yapıştıracağız. Hedef: 100 esnaf

100 Gazeteci Eğitilecek

İzmir, Manisa, Muğla, Denizli ve Aydın’da gazetecilerin şiddet haberlerini tarafsız ve doğru ifade etmesi, LGBTİ+ haberlerinde önyargılı nefret söylemi barındıran ifadelerden kaçınması ve çocuk istismarını yeniden üreten haber anlayışından uzaklaşması amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır. İllerdeki gazeteci cemiyetleri işbirliği ile yapılacak eğitimlerde İzmir, Manisa, Muğla, Aydın ve Denizli’de bulunan yerel medya muhabirleri, yazı işleri müdürlerini şiddet haberlerini ve çocuk istismarı haberlerini nasıl yazmaları gerektiği hakkında eğiterek, şiddete karşı toplumu bilinçlendirici bir yaklaşımla haberler üretmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 90 Habere Telif

Şiddete karşı doğru haber dilini yaygınlaştırmak için İzmir, Manisa, Muğla, Aydın ve Denizli’deki gazetecilere ürettikleri özel haberler için telif ödeyeceğiz. Toplam 90 habere telif ödenecek. Bu haberler 9 Eylül gazetesi ve www.narsiddetekarsimedya.org adresinde yayınlanacak ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

 2 Dergi

18 aylık projede 2 defa projeyi anlatan şiddete karşı iletişim kampanyamızın etkinlik haberlerini ve yaklaşımını içeren, kadın ve çocukları güçlendirici, şiddete uğrayan bireylere yol gösterici haberler ve makalelerin olduğu 32 sayfalık özel dergiler hazırlanacak. Bu dergiler 2500 adet, 9 Eylül gazetesi eki olarak Denizli, Aydın, Manisa ve Muğla’ya da halka dağıtılmak üzere gönderilecek. Dergide yayınlanan 15 haber ve makalelere telif ödenecek.

 10 Belgesel

10 adet 5’er dakikalık haber dökü nitelğinde şiddete uğramış kişilerin sesini çoğaltan hikayeler ile video haberler hazırlanacak. Bu haber dökü dediğimiz kısa belgesellere telif ödenecek.

Yayın Kurulu

Haberler ve belgeseller kurulan yayın kurulu vasıtasıyla seçilerek yayınlanacak.

 Medya Ağı

İzmir, Manisa, Muğla çapında oluşturduğumuz medya ağını Denizli ve Aydın’ı da dahil ederek, Bianet dahil toplam 35 medya kuruluşu ile Nar projesinin halka etkisini çoğaltacağız. Yapılan belgeselleri ve seçtikleri haberleri yayınlamaları için yerel medyayı destekleyeceğiz.

Ulusal Panel

Proje sonunda Ulusal Düzeyde Şiddete Karşı Habercilik Paneli düzenleyeceğiz. Ulusal çapta iletişimcileri ve akademisyenleri ve STK temsilcilerini bir araya getiren panelde  alanında uzman kişiler gazeteciler, yerel yöneticiler ve STK temsilcileri ile deneyimlerini paylaşacak.