İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 1946 yılında Türk Basın Birliği’nin kapatılmasının ardından başlayan arayışların bir sonucu olarak kuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gazetecilerinin bu arayışları sonucunda gazeteciler cemiyetleri kurulması konusundaki yasa yürürlüğe girdi. 10 Haziran 1946 tarihinde İstanbul ve Ankara gazeteciler cemiyetlerinin kuruluşunun ardından 28 Temmuz 1946 tarihinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, tıpkı İstanbul ve Ankara gazeteciler cemiyetlerinde olduğu gibi, demokrasinin çok seslilik kuralını işletebilmek, halkın doğru, tarafsız, gerçek haber alabilmesini sağlayabilmek üzere mesleki bir dayanışma çatısı olarak hayata geçti.

İGC; medya/basın alanında çalışanlarla işverenleri bir araya getirmeyi, gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarını korumayı ve geliştirmeyi, mesleki dayanışmayı artırmayı, mesleği tek başına temsil etmeyi, toplum içindeki saygınlığını ve onurunu yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bugün 967 üyesi bulunan Cemiyet, gazetecilerin güncel teknolojiyi takip edebilmeleri için eğitimden, gerekli bilgi ve donanımın sağlanmasına kadar gelişimlerini kolaylaştıracak faaliyetler yürütmektedir. İGC, Türkiye’de bağımsız gazetecilik savunuculuğu konusunda öncü bir role sahiptir.  İGC’nin günlük olarak yayınlanan ‘Gazetecilerin Gazetesi’ 9 Eylül Gazetesi ve web TV kanalı bulunmaktadır. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye’nin en büyük basın merkezi Uluslararası Basın Merkezi’ne sahiptir.  Tüm gazeteciler Alsancak Havagazı’nda bulunan İGC Basın Merkezi’nden yararlanabilir.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası iki proje yürütmektedir.

İGC, 2019 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ortaklığıyla gazetecilerin ve medya çalışanlarının yasal haklar ve ifade özgürlüğü alanlarında istihdamını ve kalıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası projeler yürütüyor. Gazetecilere özgür basın akademisi eğitimi, stüdyo ve ortak kullanım alanları, psikolog, hukuki destek, adli duruşma takibi ve cezaevi ziyaretleri ile editoryal destek sağlanıyor. Proje kapsamında İGC, Ege Bölgesi’ndeki dört ilde gazetecilere yönelik eğitimler düzenledi ve bu illerdeki gazetecilerin ve medya organlarının ihtiyaçlarını gözlemledi. İGC şimdi aynı projenin mesleki eğitimler, editoryal destek ve insan hakları konusunda halkın sosyal sorunlarına ilişkin özel sayıları içeren ikinci aşamasını uyguluyor.

İGC’nin diğer uluslararası projesi ise “NAR-Kadın ve LGBTİ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi” 2021/2022 yıllarında 15 ay boyunca yürütülen ve tamamlanan  Hollanda Krallığı tarafından finanse edilen İnsan Hakları projesidir. Proje Muğla, Manisa ve İzmir illerinde  uygulanmıştır.