Şiddete Karşı İletişim Projesi Nar2 Başlıyor!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Hollanda desteğiyle yürüttüğü Nar Projesi 15 aylık başarılıyla sonlandıktan sonra, Hollanda Kraliyeti İnsan Hakları Fonu’na genişletilerek hazırlanan ikinci proje başvurusu da onaylandı. Nar2-Şiddete Karşı İletişim Projesi olarak 2023-2024 döneminde 18 ay boyunca uygulanacak yeni proje 5 ilde gerçekleştirilecek. İzmir, Manisa, Muğla, Aydın ve Denizli.

Projenin genel amacı

Medyada Şiddet Dilinin Değişmesi:

Cinsiyet ayrımcılığının önlenerek, nefret söylemi içeren haberlerin değişmesi ve çocuk istismarı haberlerinin çocuğun menfaatleri göz önünde tutularak, toplumun konuyla ilgili bilinçlenmesi.

Şiddete Karşı Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaşması

Nar 1 projesi ile İzmir, Manisa ve Muğla’da şiddetin yoğun yaşandığı mahallerde başlatılan farkındalık çalışmaları Nar 2 Projesi ile Denizli ve Aydın’ın dahil olmasıyla genişleyerek sürdürülecek. Şiddete karşı iletişimin mahalle buluşmaları, haberler, belgeseller, dergiler, panel ve eğitimler gibi çalışmalarla yaygınlaşması.

Hedef Kitle

Gazeteciler

Toplum

Süre: 18 ay